Honorarium

W kwestii wynagrodzenia kluczową zasadą jest, że żaden klient Kancelarii nie będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty bez wyraźnego poinformowania go o wysokości należnego wynagrodzenia za konkretne usługi.

Kolejną zasadniczą kwestią jest, że skierowanie zapytania o wycenę usługi jest bezpłatne. Zachęcam więc do składania zapytań o wycenę prowadzenia sprawy, zarówno za pośrednictwem formularza, wiadomości mailowej i telefoniczne.

W zależności od rodzaju sprawy, wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, w tym zakresie Kancelaria jest elastyczna, wynagrodzenie może być płatne w ratach, w ustalonych terminach. Jeśli aktualnie znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, nie masz środków na pokrycie kosztów adwokata, radcy prawnego nie obawiaj się zapytać o pomoc.