Obszary działalności

Sprawy karne - Radca Prawny Piotr Śmiałkowski Kancelaria Radcy Prawnego Jelenia Góra

Sprawy karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych, karnych wykonawczych, wykroczeniowych. Pamiętaj, że im szybciej zwrócisz się o pomoc Kancelarii w tego rodzaju sprawach, tym większe uzyskujesz szanse powodzenia. Z tych względów najlepszym rozwiązaniem jest, gdy już na pierwsze przesłuchanie na Policji, czy w Prokuraturze udasz się z adwokatem czy radcą prawnym.

Jeśli jesteś na etapie wykonania kary, otrzymałeś wezwanie („bilet”) do stawiennictwa do Zakładu Karnego (ZK), Aresztu Śledczego (AŚ) nie jest jeszcze za późno. Jak najszybciej skontaktuj się z Kancelarią, albowiem istnieje wiele możliwości, w tym wstrzymania wykonania kary, ubiegania się o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) pozwalających na uniknięcie zatrzymania, doprowadzenia lub stawiennictwa w zakładzie karnym.

Kancelaria:

sprawy cywilne - Radca Prawny Piotr Śmiałkowski Kancelaria Radcy Prawnego Jelenia Góra

Sprawy cywilne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, sporządzamy projekty umów, opiniujemy zawarte już umowy, prowadzimy negocjacje, sporządzamy wezwania do zapłaty, reprezentujemy w postępowaniach sądowych w tym m.in. w sprawach:

sprawy rodzinne i spadkowe - Radca Prawny Piotr Śmiałkowski Kancelaria Radcy Prawnego Jelenia Góra

Sprawy rodzinne i spadkowe

Kancelaria reprezentuje klientów m.in. w sprawach o:

odszkodowania i zadośćuczynienia - Radca Prawny Piotr Śmiałkowski Kancelaria Radcy Prawnego Jelenia Góra

Odszkodowania, zadośćuczynienie

Kancelaria obsługuje kompleksowo sprawy odszkodowawcze, poczynając od etapu likwidacji szkody (przedsądowego), przez postępowania sądowe, po egzekucję uzyskanych świadczeń.

windykacja należności - Radca Prawny Piotr Śmiałkowski Kancelaria Radcy Prawnego Jelenia Góra

Windykacja należności

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie dochodzenia należności od dłużników, są to między innymi:

upadłość konsumencka - Radca Prawny Piotr Śmiałkowski Kancelaria Radcy Prawnego Jelenia Góra

Upadłość konsumencka

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o upadłość konsumencką, w szczególności zajmuje się sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentacją w toku postępowania upadłościowego, zgłoszeniami wierzytelności w toku postępowania upadłościowego.

sprawy administracyjne - Radca Prawny Piotr Śmiałkowski Kancelaria Radcy Prawnego Jelenia Góra

Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje klientów na etapie postępowania administracyjnego czyli przed organami administracji publicznej (przed uzyskaniem decyzji, jak i po wydaniu decyzji przed organami administracji II instancji), jak i na etapie postępowania sądowoadministracyjnego, tj. przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wykonywane czynności pełnomocnika to m.in.:

obsługa przedsiębiorców - Radca Prawny Piotr Śmiałkowski Kancelaria Radcy Prawnego Jelenia Góra

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw, zarówno w zakresie bieżącej działalności, jak i planowanych inwestycji. W ramach obsługi przedsiębiorców Kancelaria oferuje: