Publikacje

Sprawy rozwodowe.

Sprawy rozwodowe często wiążą się z dużymi emocjami dla stron. Jak będą wyglądać kontakty z dziećmi i władza rodzicielska. co będzie ze wspólnym zamieszkaniem? alimentami? Wszystkie te zagadnienia rozstrzygane są w trakcie sprawy rozwodowej. Jakie znaczenie będzie miało orzeczenie o winie, lub brak tego orzeczenia o winie. Na wszelkie te pytania warto znać odpowiedź jeszcze przed wniesieniem pozwu.

Jakie skutki niesie za sobą orzeczenie z winy małżonka? Czy to ma wpływ na kwestie związane z władzą rodzicielską lub kwestie związane z majątkiem wspólnym małżonków?

Orzeczenie o  winie w wyroku rozwodowym może przybrać jedną z trzech form:

  • oboje małżonkowie ponoszą winę rozkładu pożycia;
  • jeden z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia;
  • żaden z małżonków nie ponosi winy rozkładu pożycia.

Orzeczenie o winie ma w zasadzie znaczenie tylko dla istnienia obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami (gdy jeden z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa, drugi małżonek może żądać alimentów dla siebie,  od małżonka wyłącznie winnego, jeśli doszło do pogorszenia jego sytuacji finansowej)

Orzeczenie o winie nie ma  co do zasady znaczenia dla pozostałych kwestii takich jak  władza rodzicielska  nad małoletnimi dziećmi, wpływu na ustalenie kontaktów z dziećmi, czy podziału majątku małżeńskiego.

Jeśli będziesz domagać się orzeczenia o winie, musisz liczyć się z tym, że niezbędnym będzie przedstawienie dowodów- świadków, zdjęć, smsów innych dowodów potwierdzających winę małżonka. Sąd oraz strony będą miały możliwość zadawania pytań w sferze bardzo intymnych  sfer Twojego życia, czy zdarzeń.

Podejmując decyzję warto wziąć pod uwagę wszelkie zalety i wady.

Często, uzyskanie wyroku z wyłącznej winy  jest kwestią oczekiwania sprawiedliwości, czy chęcią uzewnętrzniania podłości drugiego małżonka. Jest to poniekąd zrozumiałe, a ostateczna decyzja zależna jest od indywidualnych okoliczności.

Adwokat od rozwodów Jelenia Góra;

Adwokat od rozwodów Bolesławiec;

Adwokat od rozwodów Legnica;

Rozwody Jelenia Góra.

Rozwody Bolesławiec.

Rozwody Legnica.