Publikacje

Upadłość konsumencka Jelenia Góra, cała Polska

Wpadłeś w spiralę długów? Jesteś niewypłacalny, nie odnajdujesz szans na spłatę zaciągniętych zobowiązań, nie jesteś w stanie spłacić pożyczek, masz dosyć egzekucji komorniczej, a wierzyciele w nieskończoność składają wnioski do komornika? Być może nie wracasz do Polski w obawie przed egzekucją w kraju? Nawet, jeśli tak jest, to uwaga: twoja sytuacja wcale nie jest beznadziejna, gdyż wszystkie twoje długi po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zostaną umorzone, a Ty po zakończeniu postępowania będziesz mógł zacząć swoje życie finansowe na nowo.

Wpadłeś w spiralę długów? Jesteś niewypłacalny, nie odnajdujesz szans na spłatę zaciągniętych zobowiązań, nie jesteś w stanie spłacić pożyczek, masz dosyć egzekucji komorniczej, a wierzyciele w nieskończoność składają wnioski do komornika?  Być może nie wracasz do Polski w obawie przed egzekucją w kraju?

Nawet, jeśli tak jest, to uwaga: twoja sytuacja wcale nie jest beznadziejna, gdyż wszystkie twoje długi po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zostaną umorzone, a Ty po zakończeniu postępowania będziesz mógł zacząć swoje życie finansowe na nowo.

Bez względu na wysokość Twojego zadłużenia, tj. czy wynosi ono setki tysięcy złotych, czy jest stosunkowo niewielkie, po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego Twoje zobowiązania zostaną wyzerowane, a Ty uwolnisz się od komornika, będziesz mógł zaciągnąć kredyt w banku, kupować na raty, zgromadzić na nowo swój majątek.  Wydaje się to niewiarygodne? A jednak, ustawa Prawo upadłościowe, zwłaszcza po nowelizacji, która weszła w życie w 01.12.2021r. jest dla dłużnika bardzo korzystna, nawet, gdy doprowadziłeś do niewypłacalności w wyniku swoich rażąco lekkomyślnych decyzji np. wielokrotnego zaciągania pożyczek w instytucjach parabankowych, które nie były spłacane, możesz uzyskać postanowienie sądu o ogłoszeniu Twojej upadłości.

Oczywiście, kiedy zostanie ogłoszona Twoja upadłość, syndyk spienięży całość Twojego majątku, tj. nieruchomości, pojazdy, itd. Następnie zostanie ustalony plan spłaty Twoich wierzycieli, w którym syndyk, a później sąd ustali comiesięczną kwotę przeznaczaną na spłatę wszystkich wierzycieli.

Plan spłaty, co do zasady ustalany jest na okres 3 lat. Jeśli do swojej niewypłacalności doprowadziłeś w wyniku rażącego niedbalstwa, okres planu spłaty wynosić może maksymalnie 7 lat.  W trakcie wykonywania planu spłaty syndyk będzie potrącał Twoje wynagrodzenie, emeryturę lub rentę.

W tym miejscu warto wskazać, że syndyk nie może zając więcej niż:

Umowa o pracę: 50% wynagrodzenia, ale dłużnikowi nie może zostać mniej niż 2709zł (do czerwca 2023r) i 2784zł netto od (lipca 2023r.)

Renty/Emerytury: 25% świadczenia, ale dodatkowo dłużnikowi nie może pozostać mniej jak 1115 zł.

Od zajęć komorniczych, także zajęć dokonanych przez syndyka zwolnione są m.in.: zasiłek pielęgnacyjny, dodatki rodzinne, alimenty, 500+, świadczenia z pomocy społecznej.

Ponadto syndyk zastosuje wobec dłużnika bardziej korzystne zapisy, (które nie obowiązują przy egzekucji prowadzonej prze komornika), na podstawie których, gdy dłużnik ma osobę na utrzymaniu (najczęściej dzieci) wolne od zajęcia jest 900zł za każdą osobę na utrzymaniu, a także 900zł na utrzymanie samego dłużnika. Przykładowo dłużnik mający tróję dzieci na utrzymaniu ma ustawowo zagwarantowaną kwotę 3600zł/mc (900zł x 4 osoby).

Uwaga, gdy utrzymujesz się ze świadczeń socjalnych (niepodlegających zajęciu, lub brak jest widoków na jakakolwiek spłatę wierzycieli z bieżących dochodów), możliwe jest ogłoszenie Twojej upadłości bez wykonania planu spłaty.

Po wykonaniu planu spłaty jesteś wolny od wszelkich zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia twojej upadłości, (wyjątek stanowią zobowiązania alimentacyjne, zasądzone renty, zadośćuczynienie, nawiązka, grzywny, a także zobowiązania, które dłużnik umyślenie nie ujawnił w toku postępowania) – te zobowiązania nie podlegają umorzeniu.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, chciałbyś pomóc osobie, która nie słyszała o możliwości ogłoszenia upadłości, a jednocześnie jej możliwości finansowe, de facto  skazują ją na dożywotnią egzekucję komorniczą, zapytaj o pomoc w naszej kancelarii, specjalizującej się w upadłości konsumenckiej.  Pomóż bliskim uwolnić się od komornika.

Jelenia Góra upadłość konsumencka.